Treårigt projekt om gröna tak

    Luleå Tekniska universitet, LTU, startarGrönatak_lägga mattor ett treårigt projekt om gröna tak. Projektet är ett samarbete mellan LTU och University of Melbourne. Titeln på arbetet är därför engelsk, Improving green roof perfomance in demanding climates using the ecosystem mimicry concept.

    Projektet ska undersöka hur gröna tak kan fungera i krävande klimat, så som sub-arktiska samt torra medelhavsklimat. Det kommer ske studier både i labb och ute i naturliga förhållanden.

    – Gröna tak är en teknik som imiterar naturliga ekosystem och kan bidra till att uppnå sju av sexton nationella miljökvalitetsmål. Ändå utnyttjas inte gröna taks fulla potential än så länge eftersom deras utformning är för enkelt och inte tar hänsyn till de olika förhållanden som de utsätts för t.ex. i krävande klimat, säger Godecke Blecken. Läs mer