Tvinga in fastighetsägare i kommunalt VO?

Jag har en fråga angående de som har tidigare godkända slutna tankar inom ett område som ska bli verksamhetsområde för kommunalt VA. De som har ansökt om enskilt avlopp efter det att det beslutats om att det ska bli kommunalt verksamhetsområde har fått tidsbegränsade tillstånd. Men det finns ju andra som tidigare fått tillstånd till sluten tank som inte är tidsbegränsat. Vi ser helst att alla med sluten tank ansluter sig till kommunalt VA för att minska på transporter vid tömningar av tankarna. Kan de ”tvingas” med? Kan man förbjuda att använda tank som de tidigare fått tillstånd till? Känner du till relevanta rättsfall på området? Hur har man gjort i liknande situationer?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA