Dialogmöte efter minireningsverksprojektet 2014-2015, presentationer

Dialogmötet den 28-29 april 2015 i Stockholm var en slutkläm på Avloppsguidens användarförenings projekt Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade anläggningar som finansierats av Havs- och vattenmyndighetens anslag. Inbjudan gick ut brett och syftet var att diskutera fram förslag på hur former och villkor för service på minireningsverk kan utvecklas.

I detta inlägg samlar vi dokumentationen från presentationerna under dialogmötet. Efter presentationer följde diskussioner i mindre grupper. Dokumentation från gruppdiskussioner

Fem av presentationerna är filmer där du kan lyssna till föredragen och se Powerpoint-bilderna. Övriga är i pdf-format och finns bifogade längst ned i detta inlägg.

Resultat och slutsatser från projektet Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar 

Maja Englund, Bodil Forsberg och Erik Mattsson, Avloppsguidens användarförening
Kort sammanfattning: Projektet har bl.a. tagit fram provtagningsrutiner för de fabrikat som deltog i studien och förslag på standardiserat serviceprotokoll för minireningsverk. Slutrapporten kommer att finnas tillgänglig inom kort. ”Vi tror att dialog är vägen framåt” säger Bodil Forsberg, Avloppsguidens användarförening och Kungsbacka kommun.


Presentation Likriktad tillsyn på minireningsverk, som pdf

Tillståndsskrivning och villkor för anläggningar som kräver service

Anneli Wejke, jurist miljöförvaltningen, Göteborgs stad

Kort sammanfattning:

  • Ansökan – anmälan
  • Villkor för inrättande OCH drift
  • Strandskydd och bygglov
  • villkor – försiktighetsmått
  • Villkorsskrivning
  • % eller mg/l

Branschens syn på service och serviceprotokoll

Hanna Karlsén, Topas

Hanna Karlsén, TOPAS: Viktigt att service- eller driftsorganisationen har kompetens att kunna avhjälpa problem.

 

 

Patrik Ellis, BAGA

Patrik Ellis, BAGA: Vissa delar i servicen kan fastighetsägaren göra, men inte kontrollera biohud, titta på utgående vatten etc.

Främsta felen i en anläggning är:

  1. anläggandet (vanligast)
  2. dricksvattenkvaliteten
  3. användandet

Terje Skaarnes, MRV/Bra Miljöteknik

Terje Skaarnes, MRV/Bra Miljöteknik: Branschorganisationen MRV ställer krav på sina medlemmar att de ska erbjuda serviceavtal men på vilket sätt servicen utförs är upp till vart och ett företag. MRV önskar mer uppföljning av anläggningarna från kommunens sida.

 

Thomas Liljedahl, EffluxiQ

Thomas Liljedahl, EffluxiQ: Vi hyr ut vår utrustning, på så sätt ”tvingar” vi fastighetsägaren till att ha serviceavtal.

 

Produktmärkningar

Emma Ekberg, SP

Emma Ekberg, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – Där det finns en harmoniserad standard måste produkten CE-märkas. Utöver den obligatoriska CE-märkningen finns en frivillig P-märkning för prefabricerade avloppsprodukter.

Erfarenheter från Morsa-projektet

Tor Gunnar Jantsch, Driftsassistensen i Østfold

Tor Gunnar Jantsch, Driftsassistensen i Østfold: Driftsassistensen i Östfold utför tillsyn åt 18 kommuner. I Norge krävs två servicebesök per år på minireningsverk, samt dokumentation.


Tor Gunnars presentation, Erfaringer fra Morsa som pdf

Interna länkar: