Kan avloppskomponenter släppa plastpartikar?

Kan avloppskomponenter släppa plastpartiklar? Plast är ett material som inte bryts ner, utan som bara faller sönder i mindre och mindre fragment. Jag tänker framförallt på olika typer av moduler som alla leverantörer har idag. Polyester, fiberdukar, frigolit. Vi vill inte med avloppsrening bidra till att sprida mikroplaster till mark/vatten. Finns studier på detta?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.