Hur fungerar gröna tak i kalla klimat?

Pilotanläggningen av gröna tak i Luleå. Foto: Joel Lönnqvist, LTU.
Ett pilotprojekt med gröna tak i Luleå. Foto: Joel Lönnqvist.

Forskning pågår vid Luleås tekniska universitet om vegetation på gröna tak i norr i projektet Improving green roof perfomance in demanding climates using the ecosystem mimicry concept. De har bland annat planterat ett pilottak i Luleå som ska studeras över en längre tid.

Dagvattenguiden har tagit del av några preliminära resultat från forskningen.  I en fältstudie och inventering från 2016 undersöktes 33 gröna tak-delar anlagda i kallt klimat med någorlunda litet substratdjup (3-10 cm).

Av 44 arter som hade planterats in från början återfanns endast 16 arter vid fältbesöket. Taken var då mellan två och tio år gamla. Däremot upptäcktes 98 nya arter vid inventeringen. Många av dessa arter var inte särskilt utbredda men den tredje mest vanlig arten bland alla tak var trots allt en invasiv art. Det konstaterades även vid inventeringen att många utav de arter som hittades på taken inte borde finnas i norr. Troligen har de kommit med jorden/substratet.

I snitt hade taken ett gröntäcke på cirka 70 %, vilket inte är tillräckligt för att exempelvis leva upp till den norska standarden på minst 85 % gröntäcke efter ett år.