När triggas miljövillkoret i 6§ LAV? Expertsvar

Det har i många år diskuterats när kommunens skyldighet enligt 6 § LAV inträder med avseende på dagvatten. Vilka villkor behöver uppfyllas eller triggas för att kommunen ska vara skyldig att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.