Markbaserad rening – en studie av funktion i fält i Uppland 2017-2018

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VAK som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.