Havsnivåhöjningen sker fortare än väntat

Det grönländska istäcket.

FN:s klimatpanel IPCC har släppt en ny rapport som visar hur klimatförändringarna påverkar haven och den del av världen som består av is, snö och permafrost. En av rapportens slutsatser är att havsnivåhöjningen nu sker fortare än väntat.

Detta är den tredje specialrapporten som FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) släpper under relativt kort tid. Tidigare har klimatpanelen publicerat en rapport som sammanfattar kunskapsläget om klimatförändringar och åtgärder relaterade till markanvändning och landbaserade ekosystem (augusti 2019) samt en rapport som visar hur stor skillnaden blir vid en uppvärmning på 2 respektive 1,5 grader (oktober 2018).

Haven och kryosfären i fokus

I denna rapport, som presenterades den 25 september, behandlas klimatförändringarnas effekt på haven och kryosfären, det vill säga den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö. Totalt 6891 vetenskapliga studier ligger till grund för rapportens slutsatser.

The world’s oceans and cryosphere have been ’taking the heat’ from climate change for decades. – K. Barrett, Vice-Ordförande, IPCC.

Rapporten lyfter fram nödvändigheten att skyndsamt vidta åtgärder för att hantera omfattande förändringar i världshaven och kryosfären. IPPC framhäver fördelarna med att kombinera vetenskaplig kunskap med lokal kännedom för att finna väl fungerande lösningar på de klimatrelaterade problemen.

Några slutsatser att ta med sig

Här sammanfattas några av rapportens slutsatser:

  • Snötäcken och mindre glaciärer försvinner – Mindre glaciärer runt om i världen förväntas förlora mer än 80 % av den befintliga ismassan fram till år 2100 om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. När glaciärer smälter och snötäcket minskar leder det till förlust av arter som är anpassade att leva i dessa förhållanden. I takt med att glaciärerna försvinner ökar även sannolikheten för jordskred, laviner och översvämningar. Förändrade förhållanden vad gäller vattenkvantitet och kvalitet kommer samtidigt att påverka hushåll, energisystem och jordbruk.
  • Smältande polarisar och tinande permafrost – Det grönländska och antarktiska istäcket kommer att fortsätta att smälta vilket orsakar en långsiktig global havsnivåhöjning under årtioenden och århundraden framöver. Den arktiska havsisen minskar numera under varje månad av året och den blir även tunnare. Vid en global temperaturhöjning av 1,5 grader kommer Norra ishavet mycket sällan att vara isfritt. Vid 2 grader kommer detta istället att ske upp till var tredje år.
    Tinande permafrost – Permafrosten tinar vilket potentiellt kan addera ytterligare växthusgaser till atmosfären. Vid en global uppvärmning motsvarande klart under 2 grader kommer cirka en fjärdedel av permafrosten nära markytan att ha tinat till år 2100. Om utsläppen fortsätter riskerar istället omkring 70 % av permafrosten nära ytan att försvinna.
  • Havsnivåhöjningen sker fortare än väntat – Under 1900-talet har havet globalt stigit med i medeltal 15 centimeter. Just nu sker dock havsnivåhöjningen mer än dubbelt så snabbt och kommer att nå 1,10 meter under år 2100 om utsläppen inte minskar kraftigt. Många låglänta kustnära städer och mindre öar löper kommer att vid 2050 löpa risk för årliga översvämningar och förlust av mark.
  • Varmare hav – Fram till idag har haven tagit upp mer än 90 % av överskottsvärmen i klimatsystemet. Vid år 2100, kommer haven att ta upp mellan två till fyra gånger mer värme om uppvärmningen begränsas till 2 grader och upp till mellan fem och sju gånger vid större utsläpp. Uppvärmningen av haven leder bl a till reducerad mixning mellan olika vattenlager vilket  minskar tillgången på syre och näring för det marina livet. Så kallade marina värmeböljor blir mer vanligt vilket särskilt påverkar korallrev negativt. Ett varmare hav orsakar också förändringar i fiskpopulationen och därmed förändringar i den globala fångstpotentialen. I vissa områden kommer potenitalen att öka, medan den i andra områden kommer att minska. Detta kan i sin tur innebära en risk ur hälso- och näringssynpunkt för samhällen som till stora delar förlitar sig på fiske för sitt leverne.

I spelaren nedan kan du ta del av en presskonferens från FN:s klimatpanel där rapportens slutsatser presenterades.

Du hittar samtliga rapporter på IPCC:s hemsida


Relaterat

Klimatspår
Attack eller reträtt bästa försvar mot kustöversvämning?
Så påverkas Sverige av stigande hav