Flaskhalsar vid skötsel och drift av anlagda våtmarker och dammar

Skötsel och drift av dagvattenanläggningar är något som behöver lyftas fram. Rätt underhåll är en förutsättning för att en anläggning ska fungera som det är tänkt med rening. Med hjälp av ett pågående LOVA-projekt hoppas miljökonsulterna Barbro Beck-Friis och Frida Hermanson kunna identifiera och belysa flaskhalsarna vid skötsel och drift av våtmarker och dammar.

Det treåriga LOVA-projektet har som syfte att öka kunskapen och engagemanget vad gäller skötsel av anlagda våtmarker och dammar. Barbro Beck-Friis och Frida Hermanson, miljökonsulter inom bland annat dagvattenrening på WRS är projektansvariga och där LOVA-medlen sökts med hjälp av Knivsta kommun.

Frida Hermanson, biolog vid WRS.

– Ett liknande LOVA-projekt om skötsel av våtmarker och dammar avslutades 2016. Projektet visade då behovet av samverkan och möjligheten få träffas och diskutera erfarenheter kommuner emellan. När vi under 2019 fick möjligheten att starta ett liknande projekt, denna gång tillsammans med Knivsta kommun, visade därför många kommuner återigen intresse för att delta, berättar Frida Hermanson.

Inom ramen av projektet ska även hemsidan Våtmarksguiden uppdateras. På hemsidan går det att finna kunskap och inspiration om våtmarker, bland annat anläggning, skötsel och mervärden för dagvattenreningsvåtmarker i urbana miljöer och våtmarker för mångfald och rening i odlingslandskapet.

Identifiera flaskhalsar

Två träffar med kommundeltagare och andra organisationer har hunnits med sedan projektet påbörjades under 2019. Under det första tillfället gavs kommunerna bland annat möjlighet att spåna kring skötselproblematik.

Barbro Beck-Friis, agronom vid WRS.

– Tydlig ansvarsfördelning inom kommunen, långsiktig finansiering av skötsel, ökad kunskap om reningsprocesser, praktiska skötselinstruktioner och brist på goda skötselexempel är några flaskhalsar som lyftes fram av deltagarna, berättar Barbro Beck-Friis.

Under det andra tillfället träffades våtmarksintresserade för att lyssna till de erfarna våtmarksforskarna Karin Tonderski och Börje Ekstam som delade med sig av sina erfarenheter vad gäller att skapa och använda våtmarker för vattenrening och biologisk mångfald. Här hittar du en sammanfattning av en fullspäckad förmiddag (för medlemmar i VA-guiden).

 

Deltar som föreläsare under Vatten Avlopp Kretslopp

Barbro Beck-Friis, Frida Hermanson och Carin von Köhler, Natur- och vattenvårdare vid Knivsta kommun deltar alla som föreläsare under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp 18-19 mars i Jönköping. Under sin föreläsning kommer de att föra ett samtal om flaskhalsar vid skötsel och drift av våtmarker och dammar och vikten av att hela kedjan, från skötselplan till drift, hänger ihop.

– Genom att delta på Vatten Avlopp Kretslopp vill vi uppmärksamma drift- och skötselaspekten av dagvattenanläggningar, något som av olika anledningar ibland glöms eller prioriteras bort. Förhoppningen är att föreläsningen ska skapa ringar på vattnet så att kommuner och organisationer får fler verktyg att sköta och drift av sina dagvattenanläggningar, säger Barbro Beck-Friis.

För den intresserade kommer det framöver finnas möjlighet att anmäla sig till projektets utbildningstillfällen.

Här hittar du hela programmet för konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 18-19 mars 2020 i Jönköping.