Reningsprocesser och biologin i våtmarker

Våtmarksseminarium inom ramen för LOVA-projektet ”Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar”. Från vänster: Barbro Beck-Friis, WRS, Frida Hermanson, WRS, Karin Tonderski, Linköpings universitet och Börje Ekstam, Linné-universitetet, Kalmar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.