Reningsprocesser och biologin i våtmarker

Våtmarksseminarium inom ramen för LOVA-projektet ”Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar”. Från vänster: Barbro Beck-Friis, WRS, Frida Hermanson, WRS, Karin Tonderski, Linköpings universitet och Börje Ekstam, Linné-universitetet, Kalmar.
Våtmarksintresserade samlades för en utbildningsträff i Uppsala den 19 november för att lyssna till de erfarna våtmarksforskarna Karin Tonderski och Börje Ekstam som under dagen delade med sig av sina erfarenheter vad gäller att skapa och använda våtmarker för vattenrening och biologisk mångfald. VA-guiden deltog och sammanfattar det viktigaste från en fullspäckad förmiddag.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.