Erfarenheter och slutsatser från kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp  

Första omgången LOVA-projekt håller slutseminarium förmiddagen den 16 juni via Teams. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade.

Projektdeltagarna, tillsammans med projektledarna Stefan Engblom och Marie Albinsson från Ecoloop, berättar om genomförandet och vilka erfarenheter och lärdomar som projektet har resulterat i.

Dokumentation från slutseminariet 16 juni:
Egenkontrollen av små avlopp i fokus på slutseminarium för LOVA-projekt 16 juni 2020


Relaterat

Intervju med Växjö om lärorik uppföljning av små avlopp

Sök LOVA-medel för att i samverkan utveckla prövning av små avlopp

Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA 2019-2021. Projektsida