Sök LOVA-medel för att i samverkan utveckla prövning av små avlopp

Just nu pågår ett arbete med att kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp hos sju kommuner. Ecoloop samordnar projekten och bistår kommuner som vill delta och söka LOVA-bidrag för liknande projekt.

När detta skrivs har två kommuner fått beslut från sina länsstyrelser att medverka i en ny omgång av kvalitetssäkringsprojektet. Ett par kommuner till har ansökt och väntar på besked.

Ecoloop planerar för en tredje omgång av projektet. Tanken är att kommande projekt kan fortsätta och bygga på de befintliga. Syftet med projekten är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision på sig själv se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

Processen med LOVA-ansökan är enkel när det redan finns färdiga ansökningar att utgå från som kommunerna kan låna.

Att vara fler ger mer

VA-guiden intervjuade under maj Natalie Klintenheim, miljöinspektör på Växjö kommun som är en av de deltagande kommunerna om hennes tankar om projektet.

– LOVA-projektet gav oss en möjlighet att faktiskt kunna göra en uppföljning och se hur anläggningar ser ut när de varit i drift några år. Projektet har gett oss funderingar och verktyg för hur vi kan förbättra vår tillståndsprocess. Det har också varit spännande att i projektet ha jobbat med flera andra kommuner och fått se deras arbetssätt. Genom att utbyta erfarenheter tror vi att tillståndsprocessen kan förbättras och att vi får en rättssäkerhet som sträcker sig över kommungränserna. Säger Natalie Klintenheim, miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Växjö kommun

Webbseminarium 24 juni

Den 24 juni, kl 13-14, kommer Ecoloop att hålla webb-infomöten om projekten. Då kommer de informera mer om arbetet, hur det går till att ansöka etc. Det finns då möjlighet att ställa frågor.

Se inbjudan i pdf

Du anmäler dig till webbseminariet genom att kontakta Marie Albinsson,
070-285 63 36, Ecoloop. Om du redan vet att ni är intresserade av delta i projektets andra omgång så är det också Marie du kontaktar.


Relaterat

Intervju med Växjö om lärorik uppföljning av små avlopp

Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA 2019-2021. Projektsida

16 juni, Kvalitetssäkra tillståndsprocessen – slutseminarium via webben