Den 2 mars ska äntligen Vägar till hållbara vattentjänster upp i riksdagen

Nu har vi sent omsider fått meddelat ett datum för när propositionen Vägar till hållbara vattentjänster ska upp i riksdagen. Ringa in den 2 mars för att se vilka förslag man gått vidare med. Fram till dess får vi bara spekulera vad man lyft med från den 378 sidor långa utredningen.

Läs och lyssna mer: