Bör vi ställa krav på större slamavskiljare när anläggningen kompletteras med p-fällning?

två svarta tankar i marken
Kommunen i fråga har godkänt att fastighetsägaren behöll sin gamla slamavskiljare på 2 m3 och utökade till två slamtömningar per år, när de installerade fosforfällning. Men tillståndet var tidsbegränsat och ska nu göras om. Hittills har anläggningen fungerat bra. Björn Eriksson och Maja Englund från VA-guiden resonerar kring rimlighetsavvägning när det gäller kostnad, tillsynsbehov och transportbehov och tipsar även om hur kommunen kan skriva i tillståndet. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.