Att förelägga eller inte förelägga om att ansluta sig till allmänt VA?

VA-guiden kommenterar och återger delar av tidigare svar som rör frågan om hur myndigheten bör hantera befintliga små avlopp utan allvarliga brister inom ett verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Vi hänvisar även till vägledning från Havs- och vattenmyndigheten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.