Nyfiken på VA-frågor i avvaktan på kommunalt VA?

Vill du veta mer om hur Alvesta kommun arbetar med VA-frågor i avvaktan på kommunalt VA? Hur har frågorna hanterats i kommunens VA-plan och hur har planeringen påverkats av ändrade förutsättningar? 

I ett förinspelat föredrag på VAK 2022 delar miljöinspektören Andreas Andersson i Alvesta kommun med sig av sina erfarenheter av VA-frågor i avvaktan på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Vi får vi en hel del matnyttiga tips och vi får även följa med i VA-planeringen för två specifika områden i kommunen där ändrade förutsättningar har gett ändrat utfall för en eventuell kommunal VA-utbyggnad. Hur hanterar man det på bästa sätt och hur bemöter man boende i området? Ja, det är frågor som Andreas bland annat uppmärksammar.

Tillfälliga små avloppslösningar

Andreas berättar också att kommunen i VA-planen har tydliggjort vid vilka tillfällen som det går att acceptera tillfälliga VA-lösningar och hur länge. Ett tydliggörande som ska underlätta för både kommunens planering och för kommuninvånarna som får veta vad som gäller.

”Vid bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder accepteras tillfällig enskild VA-lösning med godkänd teknik, om samordnad VA-lösning planeras utföras inom 8 år.”

Andreas får även svara på vilka tillfälliga små VA-lösningar som kan vara aktuella och hur kommunen säkerställer att fastighetsägarna faktiskt ansluter sig till kommunalt VA när det är utbyggt, en återkommande fråga för många kommuner.

Många olika föreläsningar på konferensen

Andreas föreläsning I väntans tider – VA-frågor i avvaktan på kommunalt VA är ett av alla spännande och intressanta föredrag som du kan ta del av under Vatten Avlopp 2022. Du hittar mer information och hela programmet för Vatten Avlopp Kretslopp 2022 på konferensens hemsida.


Relaterat

VA-podden #15 – Andreas Andersson från Alvesta eftersnack om små avlopp från VAK 2021