Splittrat verksamhetsområde för dagvatten – OK enligt LAV?

Går det att utifrån bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster inrätta ett splittrat (behovsbaserat) verksamhetsområde för dagvatten, där vissa fastigheter ingår och andra inte? VA-guidens expert Johanna Lindqvist, vid Lindahls Advokatbyrå svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.