Förändrar tillägget till § 6 LAV bedömningen av enskilda avlopp när verksamhetsområde ska inrättas?

VA-planeringsexperten Marie Albinsson från Ecoloop förtydligar kring frågor om det nya tillägget till § 6 Lagen om allmänna vattentjänster som träder i kraft 1 januari 2023. Påverkas inställningen till och bedömningen av enskilda avlopp när verksamhetsområde för VA ska inrättas?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.