Tretton företag redan bokade till utställningen

På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp ingår en stor utställning med produkter och tjänster inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. Till utställningen 15-16 mars 2023 i Helsingborg anmälde sig tretton företag redan de första dagarna. De representerar en bra spridning av verksamheter, från allt inom små avlopp och dagvatten till konsulter för vattenundersökning och växter för vatten.

Dessa företag är redan klara för utställningen på VAK 2023 i Helsingborg:

BioKube A/S – minireningsverk för enskilt avlopp

FANN VA-Teknik AB – flera lösningar för enskilt avlopp

FlexiClean AB – filterkassett för dagvattenrening

Jets Sverige AB – vakuumtoalettlösningar

Kingspan BAGA AB – flera lösningar för enskilt avlopp och dagvatten

Medins Havs och Vattenkonsulter AB – undersökningar i vatten

NID ApS – dagvattenbrunnar

Premier Tech Water and Environment Sweden AB – minireningsverk och regnvattenlösningar

PULS Planerad Underhållsservice AB – skötsel av både kommunalt och enskilt avlopp

SEKA Miljöteknik AB – dagvattenrening, farligt avfall, utredningar

Uponor Infra AB – flera lösningar för enskilt avlopp

Veg Tech AB – växter, produkter och tjänster för gröna tak, mark- och vattenmiljöer

Vestelli Sverige AB – rening av BDT-vatten

Läs mer om utställningen och boka din monter