Vi välkomnar en ny jurist till expertpanelen

Nu har vi ytterligare en jurist i VA-guidens expertpanel: Kristina Ståhl-Gustafsson. Kristina har nästan 30 års erfarenhet av arbete med miljöjuridiska frågor. Hon kommer att svara på juridikfrågor inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Kristina Ståhl-Gustafsson är miljöjurist och kommer att svara på frågor inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Kristina visste redan tidigt i livet att hon ville arbeta med miljöfrågor.

– Men när jag studerade till jurist fanns inte så mycket kurser i miljörätt, så efter examen kompletterade jag med andra kurser inom miljöområdet för att se helheten, säger Kristina Ståhl-Gustafsson.

Kristina blev färdig jurist i början av 1990-talet. Under åren har hon jobbat med många av de mest uppmärksammade svenska miljöskandalerna.

Efter Rhoca-Gil skandalen vid bygget av tunneln genom Hallandsåsen, utbildade hon alla i projektet i miljölagstiftning. Hon har även arbetat med juridiska frågor kopplade till saneringen av BT-kemi i Teckomatorp och Klippans läderfabrik.

– Vattenfrågor har alltid intresserat mig och jag har engagerat mig bland annat i arbetet med att förbättra Östersjön, som kanske är världens mest förorenade innanhav. Dessutom arbetar jag mycket med tillstånd för vattenverksamheter, säger Kristina.

Under åtta år drev hon en egen miljöjuristbyrå. Nu arbetar hon som miljöjurist på företaget Ludvig & Co och har sin bas på deras Malmökontor.

Förutom tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet arbetar hon även med att bistå vid överklagan av olika myndighetsbeslut, eller att göra ansvarsutredningar vid förorenad mark. Hon jobbar med strategiska rättsliga överväganden för verksamheter och rättsutredningar på olika områden.

Hon har även gett stöd åt miljökontor i svåra ärenden och har hållit utbildningar för miljökontor. Förutom miljöjuridik så jobbar hon även med frågor inom fastighets-, mark- och byggområdet.

Hon har observerat att det kan vara stor omsättning på handläggare på myndigheter.

– Som ny handläggare är det svårt att kastas rakt in i hetluften, så det ska bli roligt att svara på frågor i expertpanelen och förhoppningsvis bidra med min kunskap och erfarenhet, avslutar hon.

 

Läs Kristina Ståhl-Gustafssons svar på frågan Hur går vi vidare vid tillsyn när vi inte hittar avloppsanläggningen? (kräver inlogg till VA-guiden Små avlopp)

Ställ din fråga till expertpanelen