Kommunens ansvar vid översvämning av privat fastighet från närliggande skogsfastighet?

En privat fastighetsägare får vatten stående på tomten på grund av ytavrinning från en skogsfastighet som kommunen äger. Ursprunget av det ovidkommande vattnet är i sin tur en tredje fastighet som avverkats. Vilka krav kan ställas på kommunen vad gäller åtgärder för att vatten inte ska komma in på den privata fastigheten? Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl, svarar.  

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.