Lärdomar från sensorteknik i dagvattenanläggningar

Framtiden flyttar in under Vatten Avlopp Kretslopp i Sundsvall den 13–14 mars. Under ett av konferensens delseminarier berättar Glen Nivert, strateg inom ledningsnät vid Kretslopp och vatten i Göteborg, om erfarenheter från användning av smarta sensorer till utvärdering av dagvattenreningsanläggningar.

Användningen av smarta sensorer och artificiell intelligens är en relativt ny företeelse inom dagvattenbranschen, men med potential att bli en kostnadseffektiv metod för att exempelvis följa upp funktionaliteten i blågrön infrastruktur och identifiera läckor i ledningsnätet. Sensorerna används för att samla in och analysera data som sedan kan användas för att stödja datordrivna beslut.

Öka förståelsen för hur dagvattenanläggningar fungerar över tid

En organisation som just nu undersöker potentialen med smarta sensorer är den kommunala förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg. Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet har man inom ett nyligen genomfört projekt utvecklat en smart sensor för utvärdering av dagvattenreningsanläggningar.

– Förståelsen för hur dagvattenanläggningar fungerar över tid, särskilt under varierande belastningsförhållanden, är för närvarande begränsad. Vi är övertygade om att implementeringen av online-mätningar är avgörande för att öka kunskapsnivån inom detta område, säger Glen Nivert, strateg inom ledningsnät på Kretslopp och Vatten, och en av dem som varit involverad i utvecklingen av den nya sensorn.

Utvärderat tekniken i en dagvattendamm

Inom projektet användes sensorn bland annat för att utvärdera funktionaliteten i en nybyggd dagvattendamm i Göteborg. Sensorn användes för att mäta inkommande och utgående vattennivå samt grumlighet i dammens in- och utloppsbrunnar. Utvärderingen visade att insamlad data har potential för att användas till att utvärdera dammens reningseffekt.

Fler anläggningar där Kretslopp och vatten planerar att implementera sensorteknik är också på gång.

– Vi håller för tillfället på med att ta fram en pilotanläggning som är fullproppat med sensorer för två dagvattenreningsanläggningar vid Sahlgrenska sjukhuset. Det pågår även projektering av ett dagvattenmagasin där vi har tänkt att optimera utnyttjandet av magasinet med hjälp av sensor-styrning.

Enligt Glen Nivert saknas det inte utmaningar med tekniken, och nämner som exempel bristande erfarenhet vad gäller sensorer inom Kretslopp och Vattens organisation. Samtidigt tror han att de smarta sensorerna är här för att stanna.

– De kommer att kunna ge oss ny kunskap av hur våra anläggningar fungerar. Att öka förståelsen för funktionen i dagvattenanläggningar är avgörande för att optimera deras drift och maximera deras effektivitet.

Delar med sig av erfarenheter från smarta sensorer under VAK

Under en föreläsning på VAK i Sundsvall kommer Glen Nivert att berätta mer om lärdomarna från användningen av smarta sensorer i dagvattenanläggningar.

– Jag kommer att dela med mig av våra erfarenheter av mätningar inom dagvattenområdet och presentera våra framtidsplaner. Dessutom kommer jag att prata om varför detta är en naturlig utveckling och vilka utmaningar vi kan förvänta oss.

Praktisk information

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp pågår den 13-14 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Ta del av hela programmet: Konferensprogram. Läs mer om hur du anmäler dig: Information för deltagare.

 

Föreläsningen Lärdomar från användning av sensorteknik i dagvattenreningsanläggningar med Glen Nivert, Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad, äger rum under delseminariet Uppföljning av dagvattenanläggningar, onsdag 13 mars kl. 13.15 – 14.45.

 

Övriga programpunkter under delseminariet:

 

Rening av dagvatten med filterteknik – utvärdering av två anläggningar i Sundsvall
Anna Maria Kullberg, MSVA och Ivan Milovanovic, Luleå tekniska universitet

 

Uppföljning av olika dagvattenanläggningar – senaste forskningen från LTU
Kelsey Flanagan och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet

 

Utvärdering och uppföljning av byggda regnbäddar i Nacka
Agata Wehlin, Nacka kommun