PFAS-domen i Uppsala skjuts upp

PFAS-domen i Uppsala som väntades till den 8 mars skjuts upp på obestämd tid. Försvarsmakten åberopar ny bevisning som ska finnas med i tidigare lokalradioinslag från P4 Uppland under våren.

VA-bolaget Uppsala Vatten och Avfall har tidigare stämt Försvarsmakten och yrkat på att de ska betala ca 215 miljoner kronor för ökade kostnader för rening av PFAS i dricksvattnet. Det handlar om PFAS-föroreningar som upptäcktes 2012 i Uppsalas dricksvatten. Mark- och miljödomstolen ansåg dock i sin dom att det inte fanns tillräckliga bevis för att Försvarsmakten bar ansvaret för föroreningarna.

Uppsala Vatten valde då att överklaga domen och fick prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Det är den domen från Mark- och miljööverdomstolen som skulle ha kommit fredag den 8 mars men som skjuts upp på obestämd tid, då domstolen vill ha mer tid för att ta ställning till ny bevisning.

Försvarsmakten åberopar alltså ny bevisning som de menar finns i radioinslag från lokalradion, P4 Uppland. Inslagen handlar om att Uppsala kommun har hittat och förflyttat PFAS-haltig jord vid ett brobygge och det skulle enligt Försvarsmakten ändra bevisbilden till sin fördel.

Till radioinslaget i SR P4 Uppland