Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Tvist om avgift för vägdagvatten. Dom Svea Hovrätt 2015-03-20

Dom i Svea hovrätt 20 mars 2015 (M1120-14) Hovrätten fastställer statens VA-nämnds beslut. Domen innehåller flera delar: Trafikverket ska betala en reducerad avgift med 50% för...

Försäkringsbranschens syn på VA-översvämningar

År 2014 betalade försäkringsbranschen ut ungefär en miljard kronor som ersättning för skador i samband med översvämningar. Det är tre gånger så mycket som...

VA-nämndens dom i tvist om avgift för vägdagvatten

Stockholm Vatten och Trafikverket ligger sedan fler år i tvist om avgiften för vägdagvatten. Statens VA-nämnd har nu meddelat sitt beslut som enkelt kan...

Nytt år och nya dagvattentaxor

I enlighet med Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) ska kommunen ta ut en specifik taxa för omhändertagande och rening av dagvatten. Avgifter för dagvatten...

HaV svarar miljömålsberedningen

Miljömålsberedningens delbetänkande SOU 2014:50 ”Med miljömålen i fokus" har svarats på från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Björn Risinger, general direktör, säger så här ett pressmeddelande...

Dagvattentaxa – åtgärder på egen tomt, Växjö kommun

För att uppmuntra fastighetsägare, både små och stora, att ta hand om sitt dagvatten införde Växjö kommun en dagvattentaxa 2013. Samtidigt som den nya...

Sveriges Radio om klimat och oförsäkringsbara hus

Satellitdata har blivit allt viktigare för att förutspå extrema väderhändelser världen över. Och det är inte bara försäkringsbolag, utan även stora fastighetsbolag som är...

Regnkaos på försäkringen

I slutet av juli drabbades Stockholm av kraftiga regn, månaden efter hände det samma i Malmöregionen. Årets stora skyfall som drabbat flera områden i...

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt, SVU 2014

Ur förordet Tillskottsvatten till kommunala spillvattenförande ledningar är ett stort problem. För att kunna minska de oönskade vattentillskotten till spillvattensystemen måste källorna till vattentillskotten lokaliseras...

Ny lag den 1 augusti

Efter den 1 augusti får myndigheter inte längre besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnader för kommuner och landsting utan regeringens medgivande. Ett sånt...

Senaste artiklarna