Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar, HaV 2013

Havs- och vattenmyndighetens rapportering 2013-09-13 Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar - Slutrapportering av regeringsuppdrag enskilda avlopp Sidor: 96 sidor I rapporten förordar Havs- och...

LOVA-bidraget är tillbaka för att stanna

Det föreslår regeringen i sin budgetproposition. 75 miljoner kronor per år ska gå till nya LOVA-projekt. Satsningen ska ses som permanent, dvs det ska...

Ny dagvattentaxa i Växjö kommun

Kommunstyrelsen i Växjö har klubbat en ny dagvattentaxa. Den ska införas stegvis under de tre kommande åren, med start nu i januari. Med den...

Kostnader för va i omvandlingsområden, SVU 2012

Fullständig referens: Kostnader för VA i omvandlingsområden -en handledning. Erik Kärrman, Frida Pettersson & Åsa Erlandsson. Svenskt Vatten Utveckling. 2012. Ladda ner rapporten Sammanfattning Denna handledning innehåller...

Kostnadsberäkningar av enskilda avlopp, Södertälje 2012

Långsiktiga kostnadsberäkningar av enskilda avlopp Södertälje kommun 2012-03-29 Tabellen ger en översikt över kostnader och kretsloppspotential. Samtliga anläggningar är anpassade för 5 personer. Följande anläggningstyper presenteras: Vakuumtoalett ...

Befolkningsförändringars ekonomiska effekter på va-verksamhet

Titel: Befolkningsförändringar - Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter? Författare: Jonas Fjertorp, Lunds Universitet Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling, februari 2012 Sammanfattning: I Sverige kommuner...

Utvärdering av vakuumtoaletter, Exjobb 2011

Enskilda avlopp i kretslopp – Utvärdering av vakuumtoaletter: funktion och långsiktiga kostnader Examensarbete, Stockholms universitet 2011 Författare: Björn Pinner Sidor: 43 sidor Ur sammanfattningen Studien har belyst...

Utredning om särtaxa i Stöcksjön, Umeå 2008

Utredningen visar om kostnaderna för att förse området runt Stöcksjön med spillvatten i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet i övrigt, och...

Design and Emerging Technologies for Control and Removal of Stormwater Pollutants

Environmental restoration of the nation’s waterways will require adequate controls on urban stormwater. Innovative, practical, and cost-effective solutions are especially needed to address stormwater...

Drivkrafter för hållbar dagvattenhantering. VA-Forsk Rapport Nr 2007-04. Svenskt Vatten.

Målsättningen med detta projekt är att inventera drivkrafter som används i Sverige och internationellt och som leder mot en hållbar hantering av dagvatten. Några...

Senaste artiklarna