Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Vägmaterialets bidrag till dagvattenföroreningarna inom Stockholms stad. Examensarbete SU, 2001.

Detta examensarbete är en studie som syftar till att åskådliggöra vägmaterialets och vinterväghållningens påverkan på dagvattnet i Stockholm. Arbetet består av en kunskapssammanställning om...

Hårdgjorda ytor som underlag för dagvattentaxa.

Bildunderlag till föredrag av Sara Wiman, METRIA.  

Fjärranalys (och GIS) som underlag för dagvattentaxa. FVIT möte, 2009.

Föredrag av Nils Kellgren och Annika Åström (Sweco Environment) om fjärranalys och GIS som underlag för dagvattentaxa vid FVIT-möte på Tyresö Slott, 2009.

Dagvattentaxor. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, 2008.

Föredrag av Knut Bennerstedt, Urban Water, om dagvattentaxor vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping 2008.

LOD-bidrag – en morot vid nyexploatering. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, Linköping 2005

Föredrag av Hanna Andersson, Örebro kommun, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping 2005.

Senaste artiklarna