Start Taggar Internationellt

Tagg: Internationellt

Fallstudie om långtidseffekter av bioretentionssystem för dagvatten

Investigation into the long-term stormwater pollution removal efficiency of bioretention systems Författare: T Lucke, C Dierkes, F Boogaard, 2015 Sidor: 8 sidor I denna fältbaserade studie från Australien...

Green Infrastructure and Flood Management, EEA 2017

En rapport från Europeiska miljöbyrån om utmaningar och möjligheter med att använda grön infrastruktur (GI) som skydd mot översvämningar. I syfte att förevisa effektiviteten...

Säker toalett – en fråga om liv och död

Världstoalettdagen, eller World Toilet Day, den 19 november handlar om att inspirera till åtgärder för att möta den globala sanitetskrisen. Idag lever 4,5 miljarder...

Effekt av extrem nederbörd och torka på filtermaterial. Exjobb 2017

Sammanfattning Föroreningar i dagvatten kommer både i löst och partikulär form. Bland annat zink, bly, koppar och nickel kan fördela sig till stor del i...

iWater – projeksamarbete mellan städer kring Östersjön

Under 2015 startades det omfattande och EU-finansierade projektet iWater. Sju städer i anslutning till Östersjön deltar, inklusive de svenska städerna Söderhamn och Gävle. Under...

Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade växtfilter med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den...

International Conference on Urban Drainage

Förra veckan pågick en stor dagvattenkonferens i Prag. Det var den 14:e gången sedan 1981 som IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage (JCUD) anordnar...

Urban Professionals for Water Wise Cities. IWA, 2017

Detta kortfattade dokument är sammanfattning av resultaten från konferensen Embrace the Water, Göteborg 12-14 juni 2017. Sammanfattning Dokumentet sammanfattar en del av informationen som delades under...

Challenges and Needs in Urban Stormwater Planning, 2017

Nedan är en sammanfattning av en studie som presenterades vid konferensen Embrace the Water i Göteborg, 14-16 juni 2017. Det har ännu inte publicerats...

Stormwater management and urban planning: Lessons from 40 years of innovation, LTU 2013

Detta är en vetenskaplig artikel skriven på engelska i Journal of Environmental Planning and Management. Författarna är verksamma vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid...

Senaste artiklarna