Kommunalt fokus på dagvattenkurser

De två kurser som Dagvattenguiden planerar för i hösten har fått en lite ändrad inriktning. Innehållet är nu tydligare riktat för att passa tjänstemän på kommuner och länsstyrelser. Ni andra som är intresserade är dock fortfarande välkomna.

Vi ser satsningen som en regional serie med förhoppningen att kursen ska ges på flera platser under 2013.

Mer information om kursen i Sundsvall 25 oktober

Mer information om kursen i Linköping 22 november