Vad vet folk om vatten?

Folk i gemen förstår inte vatten, har inte respekt för vatten. Information och kommunikation är nycklar till ändrade synsätt, skriver IWA Sverige i sitt nyhetsbrev mars 2014. Här följer ett antal artiklar, böcker och filmer som kan inspirera dig.Att förmedla kommunikation och information kring vatten och vattenfrågor i vid bemärkelse är viktigt. En ny bok på området är ”Water Communication”, skriven av Céline Hervé-Bazin från Sorbonne i Paris. Flera andra skribenter har också medverkat med artiklar från olika och aktuella specialområden. ett av dessa special områden är skolor och allmänheten. Du beställer boken på iwapublishing.com

I det senaste numret av Water 21 finns en artikel som menar att språket som används kring vatten och vattentjänster har formats för mycket av de som arbetar med det på daglig basis. Ett språk kan antingen vara inkluderande eller exkluderande när det handlar om att förstå och agera för att kunna hantera vattenproblem och möta utmaningar. Läs artikeln One water – uniting around a new water language och fundera på vad vi kan göra i Sverige. Hur använder vi språket i skrift och tal – är det olika beroende sammanhang och hur lyckas vi engagera människor utanför vattensektorn.

Sist men inte minst vill vi lyfta Norge och Oslos kampanj som genomförs för andra året i rad. Det handlar om att få både turister och de boende i staden att bli uppmärksamma på vatten- och avloppsfrågor. Se den inspirerande filmen om de rosa brunnslocken 2013.