Seminarium om dagvatten – juridik och teknik

Den 14 oktober går tre aktörer samman och ordnar ett seminarium med kommun-case och dagens kunskapsläge inom både juridik och teknik som öppnar upp för dialog och diskussion i Sundbyberg, Stockholm. Mälaren en sjö för miljoner (MER), Sundbybergs stad och dagvattenguiden anordnar seminariet tillsammans.
Ladda ner inbjudan (pdf)

Anmäl dig nu
Skriv ”Seminariedag 14 oktober” i ämnesraden. Ange namn, organisation och ev. önskemål om specialkost.

Tack vare medfinansiering från Vattenmyndigheten, Mälardalsrådet och Mälarens Vattenvårdsförbund betalar kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt 1 000 kr per person.