HaV svarar miljömålsberedningen

    Miljömålsberedningens delbetänkande SOU 2014:50 ”Med miljömålen i fokus” har svarats på från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Björn Risinger, general direktör, säger så här ett pressmeddelande -Det är också angeläget att se över organisationen av arbetet med vattendirektivet. Detta kan lämpligen göras inom miljömyndighetsutredningens uppdrag. Som vi rapporterat om tidigare börjar snart nästa cykel, 2015-2021, för Vattendirektivet.

    Positivt är också att miljömålsberedningen föreslår att åtgärdsarbetet ska få ökade resurser och en mer långsiktig finansiering. Dessutom ska åtgärdsarbetet följas upp på ett mer kostnadseffektivt sätt.  Ta del av hela yttrandet från HaV.

    Läs mer om Vattendirektivet och hur samrådet som pågår kommer att påverka dig.