Risk för översvämning – vilket tidsperspektiv är lämpligt att planera för och hur bör anläggningen anpassas?

I vår kommun har vi antagit en ny översiktsplan där hänsyn ska tas till översvämningsnivån (100-årsflöde) vid nybyggnation vid sjön R. Alltså husets grundsättning ska vara ovan översvämningsnivån. Vi håller nu på att diskutera hur vi ska bedöma en avloppsinstallation (slamavskiljare, pumpbrunn, infiltration) i förhållande till dessa vattennivåer - läget i diskussionen just nu är att det anses OK att avloppet översvämmas då risken för negativ påverkan på omgivningen bedöms som liten samt att kostnaden på avloppet vid skador är betydligt mindre än vid skador på huset. Alltså det bedöms inte som rimligt att kräva att även avloppet ska anpassas till en översvämningsnivå som inträffar så sällan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.