Dagvattendammar effektiva barriärer mot spridning av mikroplaster

Filter med mikroplaster. Foto: Robert Jönsson.
Filter med mikroplaster. Foto: Robert Jönsson, Uppsala universitet.

I våras skrev vi om hur dagvatten är den främsta spridningsvägen för mikroplaster. Dagvattendammar anläggs ofta för att fördröja och rena dagvatten från föroreningar som näringsämnen, partiklar och tungmetaller. Nu har ett examensarbete vid Uppsala universitet visat att dagvattendammar även effektivt kan avskilja mikroplaster. Avskiljningsgrader i de undersökta dammarna har legat på 90-99 %.
Läs hela reportaget här (för medlemmar).