Svenskt Vattens perspektiv på Sveriges VA-utmaningar

Sverige står inför en rad olika utmaningar som VA-organisationerna behöver kunna hantera framöver, allt från föråldrat ledningsnät, till skyfallsplanering och hållbara städer. Det menar Mikael Larsson, managementstrateg vid Svenskt Vatten, som deltar som föreläsare under Vatten Avlopp Kretslopp 17-18 mars.

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna.

En viktig del i Svenskt Vattens arbete är att identifiera och konkretisera de utmaningar som VA-Sverige behöver hantera, både idag och i framtiden. Mikael Larsson, managementstrateg vid Svenskt Vatten, kommer till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp för att ge Svenskt Vattens perspektiv på Sveriges VA-utmaningar.

– Tanken är att jag i min föreläsning dels kommer att ge en resumé hur va-branschen utvecklats sen 60-talet, dels diskutera vilka investeringsbehov Svenskt Vatten ser framöver, säger Mikael Larsson.

I investeringsbehovet ingår både nyinvesteringar i VA-infrastruktur på grund av ett ökat bostadsbyggande i kombination med investeringar för att ersätta befintliga ledningar och verk. Till detta tillkommer även kostnader till följd av höjda krav på rening och kostnader för anpassning av vatten- och avloppssystemen till följd av klimatförändringar.

Vikten av att säkerställa kompetens – nu och i framtiden

Andra frågor som Mikael avser lyfta under sin föreläsning är vikten av samverkan inom och mellan va-organisationer och hur vi ska säkerställa den framtida kompetensen inom VA-branschen.

– Vi ser att de som samverkar i VA-frågorna får ett bättre resultat och har lättare att säkerställa kompetensen när det gäller till exempel projekteringsfrågor. Exempel på det, och hur vi kan locka unga personer till vår bransch kommer jag beröra under min föreläsning under VAK, säger Mikael Larsson.

Mikael tillägger att Sverige är ett avlångt land där utmaningarna och förutsättningarna kopplat till vatten och avlopp kan skilja sig mycket åt.

– Under min föreläsning hoppas jag kunna belysa inte bara VA-utmaningar utifrån den större stadens perspektiv utan även utifrån det mindre samhällets, med de förutsättningar som där råder.

Mikael Larsson föreläser under konferensen gemensamma förmiddag den 17 mars.