Avlopp & Kretsloppspriset går till Maria Lennartsson på Stockholm Stad

Maria Lennartsson. Foto: Pernilla Tofte

Avlopp & Kretsloppspriset går till Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad. Priset består av bland annat 25 000 kronor i resestipendium och en toalett i Filippinerna genom Toaletter Utan Gränser. Priset delas ut på den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 18 mars 2021.

Avlopp & Kretsloppspriset delas ut av VA-guiden till någon som på ett betydelsefullt sätt främjat utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet.

En engagerad inspiratör
Maria har under de senaste 20 åren arbetat outtröttligt för att knyta samman VA och jordbruk och hennes arbete har lett till stor kunskapsutveckling och ett utökat samarbete kring sorterande avloppssystem i hela Sverige.

– Jag känner mig oerhört rörd och hedrad över denna utmärkelse. Det är en stor förmån att genom mitt uppdrag i ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, Norra Djurgårdsstaden, få vara med och driva kunskapsutvecklingen, säger Maria Lennartsson.

– Engagerade inspiratörer och gemensamma visioner är två viktiga förutsättningar för att implementera framtidens hållbara avloppssystem. Maria är en sådan engagerad inspiratör, och hon jobbar strukturerat för att nå en vision för framtidens resursåtervinnande avlopp i Stockholm, liksom tidigare i East London, Sydafrika, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, som är Senior Advisor i kretsloppsteknik vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Resestipendium och en toalett i Filippinerna
Priset består av 25 000 kr i resestipendium, en toalett i Filippinerna genom Toaletter Utan Gränser, en guldkanna Towa och ett hedersdiplom. Vinnaren bjuds sedan tillbaka till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp efterföljande år för att presentera erfarenheterna från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Årlig nationell mötesplats och konferens
Vatten Avlopp Kretslopp är en ambulerande och årlig konferens som arrangeras av VA-guiden AB. Deltagarna arbetar med eller nära frågor om dagvatten, VA-planering och små avlopp. På plats finns även en av Sveriges största utställningar med leverantörer och tillverkare av produkter och tjänster för bland annat dagvattenhantering och enskilda avlopp.

Mer information om Avlopp & Kretsloppspriset och dess vinnare