Rimliga eller orimliga krav på små avlopp?

Under Vatten Avlopp Kretslopp inleder vi konferensen andra dag med ett samtal i morgonsoffan om debatterna om små avlopp.

”I skuggan av klimatdebatten har de här frågorna utvecklats till den kanske mest infekterade miljöstriden idag.” Så inleds artikeln Striden om de små avloppen i va-tidskriften Cirkulation från i höstas. Vi ringde upp Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör för Cirkulation, för en kommentar.

– Det är en ju diskussion med väldigt högt tonläge. Kraven på små avlopp berör många människor rent ekonomiskt men det är också en fråga om personlig integritet. Myndighetsutövningen kommer mycket nära den privata sfären och det väcker starka känslor, säger Erik Winnfors Wannberg som kommer att delta i panelsamtalet den 19 mars i Jönköping.

Ser du något återkommande i kommunikationen mellan kommun och fastighetsägare? Tvistar man för att man inte förstår varandra eller förstår man varandra men har helt enkelt olika uppfattningar?

– Man har ju ofta diametralt olika utgångspunkter och helt olika kunskapsbaser. Man står långt ifrån varandra på olika plan. Det är nog bra att tänka på detta när man kommunicerar.

Diskussionerna och debatterna om de små avloppen består ofta av flera delfrågor samtidigt. Det kan handla om krav i samband med tillsyn på enskilda avlopp likväl som bedömningar av små avlopp i omvandlingsområden och kommunens ansvar för vatten och avlopp i det aktuella området.

Med tanke på det bitvis höga tonläget med hårda ord vill Erik belysa det politiska ansvaret för insatserna och menar att det kan vara ett arbetsmiljöproblem för va-handläggarna att driva ärenden.

–  Det innebär en tydlig exponering av handläggaren, en exponering som kan bli rätt tuff. De lokala politikerna och statliga myndigheterna borde ta ansvar, säger Erik Winnfors Wannberg och deltar i samtalet om debatten om de små avloppen den 19 mars i Jönköping.

Tack Cirkulation för att även icke-prenumeranter kan ta del av artikeln.

I artikeln från oktober 2019 ger Cirkulation en bakgrund till debatter om små avlopp och intervjuar såväl husägare som kommunala handläggare.
Striden om de små avloppen, Cirkulation

Från Havs- och vattenmyndigheten medverkar avdelningschef Mats Svensson och som representant för det kommunala perspektivet deltar miljöinspektör Andreas Andersson från Alvesta kommun. Andreas och kollegor har sammanfattat kommunens mångåriga tillsynsarbete med små avlopp på Alvestas hemsida

Mer information om Vatten Avlopp Kretslopp 2020