Utveckla prövningen av små avlopp i samverkan

Det finns en färdig projektbeskrivning för en ny omgång LOVA-projekt för att kvalitetssäkra prövningen av små avlopp.  Projektbeskrivningen bygger på de projekt som genomfördes av 7 kommuner under 2019-2020 och som nu pågår i två kommuner.

Marie Albinsson från Ecoloop stöttar och samordnar de lokala LOVA-projekt:

”Ta chansen och sök LOVA-bidrag för att delta i ett gemensamt samarbetsprojekt med syfte att utveckla arbetet med prövning av små avlopp.”

Några kommuner har redan skickat in ansökan till sin länsstyrelse men i fler län finns fortfarande möjligheten att söka LOVA-bidrag. Har ni varit eller är intresserade så finns det nu en sista chans, dessutom är processen enkel när det redan finns färdiga ansökningar att utgå från.

Vad handlar det om?

  • Behöver ni utveckla er prövningsprocess för små avlopp men inte lyckas ”klämma” in det i er verksamhetsplan?
  • Är någon teknik särskilt vanlig hos er och som ni vill titta närmare på, exempelvis prefabricerade anläggningar, fosforfällor, etc?

Då kan detta projekt hjälpa till att realisera detta. Tanken är att kommande projekt bygger vidare på kunskapen från projekten som sju kommuner genomfört under 2019-2020 samt de nya projekten som startas under 2020.

Kontakt LOVA-ansökan

Om du är intresserad av delta i projektet kontaktar du Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.

  • Projekten initierades av Avloppsguidens användarförening 2018.
  • Ecoloop samordnar de lokala projekten för erfarenhetsutbyten.
  • VA-guiden fungerar som kommunikationskanal.

Relaterat

Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA, samlingssida för projekten

Egenkontrollen av små avlopp i fokus på slutseminarium för LOVA-projekt 16 juni 2020

VA-guidens intervju med Växjö om lärorik uppföljning av små avlopp

Möjlighet till att i samverkan utveckla prövningen av små avlopp, inbjudan från 25/9 2020