Helsingborg har förbättrat sina rutiner kring små avlopp

Theres Adolfsson och Torsten Nilsson, miljöinspektörer i Helsingborg.

Efter att ha deltagit i ett LOVA-projekt har miljöinspektörerna i Helsingborg fått en skjuts i sitt utvecklingsarbete kring handläggningen av små avlopp. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter på Vatten Avlopp Kretslopp 2023.

Det är nästan bara minireningsverk som folk ansöker om i Helsingborg när det gäller små avloppsanläggningar, så inspektörerna i Helsingborg har relativt mycket erfarenhet av sådan handläggning.

Miljöförvaltningen sitter i Green Haus, ett hus i H+ området. Naturligtvis har förvaltningen både vakuumtoaletter och matavfallskvarn.

– Vi kommer att dela med oss av tips och trix som vi kommit fram till, som till exempel att vara observant på läggningsdjupet även för minireningsverk, säger Torsten Nilsson, en av miljöinspektörerna på miljöförvaltningen i Helsingborg.

I kommunen är det mycket åkermark med dikningsföretag och en svårighet i handläggningen är att bedöma hur snabbt vattnet leds till recipient.

Totalt finns det ca 1300 enskilda avlopp i kommunen och de är tre avloppsinspektörer på deltid.

Hur känns det att så många avloppsinspektörer kommer till er i Helsingborg?

– Det är en skräckblandad förtjusning, men det är klart att det ska bli jätteroligt. Vi kommer förbereda oss väl, säger Theres Adolfsson, en av miljöinspektörerna i Helsingborg.

Helsingborgs inspektörer föreläser under rubriken Så handlägger vi ansökningar om minireningsverk, samt medverkar tillsammans med VVS-fabrikanterna i programpunkten Vad behöver miljökontoret veta om en avloppsprodukt?

Till konferensprogrammet