Naturvårdsverkets vägledning om hållbar dagvattenhantering är färdig

Naturvårdsverket färdigställde i slutet av 2022 regeringsuppdraget om att ta fram en vägledning om hållbar dagvattenhantering. I januari och februari bjuder myndigheten in till en seminarieserie om hur man kan lyckas med hållbar dagvattenhantering med fokus på goda exempel från landets kommuner.

Strax innan jul lanserades den återstående delen av Naturvårdsverkets nationella vägledning om hållbar dagvattenhantering. Vägledningen beskriver olika verktyg, processer och arbetssätt som kan ge stöd i arbetet med att nå regeringens etappmål för dagvatten. Nina Lans är handläggare vid Naturvårdsverket och har varit projektledare för arbetet med vägledningen.

– Den del som vi har kompletterat efter sommaren 2022 finns framför allt under rubriken Löpande dagvattenarbete och fysisk planering i vägledningen. Där föreslås rutiner och arbetssätt i planerings- och genomförandefas kopplat till dagvatten.

Ny seminarieserie om att lyckas med hållbar dagvattenhantering

Nu när de sista delarna av vägledningen är färdigställda är också regeringsuppdraget som Naturvårdsverket fick 2019 genomfört. Det som återstår är förvaltandet av vägledningen, vilket kommer att ske löpande och efter behov inom ramen för Naturvårdsverkets ordinarie myndighetsarbete.

Som ett första steg i förvaltningsarbetet anordnar Naturvårdsverket och Boverket en ny seminarieserie om vägledningen och hur det går att lyckas med en hållbar dagvattenhantering. Seminarierna är öppna för alla men kommuner och länsstyrelser utgör den primära målgruppen.

– Tanken är att testa om miniseminarier kan vara ett sätt att från vårt håll att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och samtal mellan de som jobbar med dagvattenfrågor på kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Samtidigt ger det oss vägledande myndigheter en möjlighet att ta del av praktiska erfarenheter och att lyssna in vilket vägledningsbehov som finns, säger Nina Lans.

Tre tillfällen under januari och februari

Seminarieserien är uppdelad på tre tillfällen, med start 25 januari. Det första tillfället kommer att handla om etappmålen och om vägledningen. Under det andra seminariet den 2 februari ligger fokus på etappmålet om att integrera en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid större ombyggnadsprojekt. Då får deltagarna även ta del av goda exempel från inbjudna gästtalare.

– Under det sista tillfället den 22 februari är temat för seminariet goda exempel från arbete med etappmålet om framtagande av handlingsplaner och genomförande av dem. Även då deltar inbjudna gästföreläsare som delar med sig av praktisk erfarenhet från arbetet med dagvatten, berättar Nina Lans.

Till vägledningen om hållbar dagvattenhantering på Naturvårdsverkets hemsida (öppnas i ny flik)

Till anmälan för miniseminarium 22 februari. Arrangör: Naturvårdsverket och Boverket (öppnas i ny flik)