Fastighetsägare inom ny detaljplan orsakar översvämning – vad är kommunens ansvar?

Dagvatten från en ny detaljplan ger upphov till översvämningsproblem utanför detaljplaneområdet till följd av att en fastighetsägare höjt mark och lagt igen ett svackdike. Vilket ansvar har kommunen att lösa problemet? Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl, svarar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.