Start Taggar Domar

Tagg: Domar

Föreläggande om verksamhetsområde i Knivsta, MÖD 2012

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, ålägger Knivsta kommun att inrätta allmän VA-anläggning för avlopp (35 fastigheter) i Västersjö. Domen daterad 2012-03-16 Hovrättens domslut Hovrätten ändrar VA-nämndens...

Dom om inlösen av onyttigbliven anläggning i Simrishamn, VA-nämnden 2008

Mål nr Va 88/07. Beslut 2008-10-31, BVa 57 Sedan Simrishamns kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid...

Föreläggande om verksamhetsområde i Valdemarsvik, VA-nämnden 2009

Mål nr Va 170/07. Beslut 2009-02-23, BVa 3. Fastighetsägare, belägen utanför av huvudmannen avsett verksamhetsområde, yrkar via Länsstyrelsen att fastigheten ska ingå i verksamhetsområde för...

Föreläggande om verksamhetsområde i Eslöv, VA-nämnden 2010

BVa 43, beslut 2009-09-21 Länsstyrelses beslut om åläggande för kommun att bygga ut allmän va-anläggning fastställdes av Va-nämnden med hänvisning till den påtagliga olägenhet för...

Upphävt beslut om verksamhetsområde i Hörby, VA-nämnden 2009

VA-nämndens utlåtande om § 6, Dricksvattenanläggning Mål nr Va 39/08. Beslut 2009-09-21, BVa 42 VA-nämnden beslutar att avslå Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän...

Föreläggande om verksamhetsområde i Vansbro, 2009

Mål nr Va 13/08 (VA-nämnden) BVa 24. Beslut 2009-04-17 Mål nr M 4062-09 (MÖD), Dom 2009-12-30 På grund av behov att lösa dricksvattenfrågan för elva fastigheter...

Starka skäl krävs för att tidsbegränsa tillstånd

Jonas Christensen flaggar för en intressant dom från Miljööverdomstolen. I miljöbalkens 16 kap. 2§ finns en bestämmelse som säger att tillstånd enligt balken kan tidsbegränsas....

Strandskyddsdispens – revidering av tidigare svar

I Fråga Experten 2009-02-23 ställs frågan om strandskyddsdispens och avloppsanläggningar. JC:s svar går ut på att särskild strandskyddsdispens krävs, iallafall enligt dåvarande 7:16 p...

Senaste artiklarna