Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Analys av anläggningsavgifter och särtaxa. SVU, 2017

Utdrag ur sammanfattningen Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Rapportens syfte är att ge vägledning och verktyg för att beräkna...

Va-system i omvandlingsområde – vad kostar de?

Olov Näslunds examensarbete från 2016 på Civilingenjörsprogrammet i Miljö och vattenteknik vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Arbetet omfattade 30 högskolepoäng och utfördes...

Västerviks kommun backar om särtaxa i Hornslandet

VA-utbyggnaden blev inte så dyrt som befarat och för fastighetsägarna blir skillnaden 220 000 istället 300 000.  Beslutet i kommunfullmäktige är inte taget i...

Gemensamhetsanläggningar för VA, examensarbete

Examensarbete av Helena Skeri, hösten 2016,  Miljö- och hälsoskydd vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har titeln drivkrafter och kostnader ur...

Hur kan en enkel och rättvis dagvattentaxa se ut?

Svenskt Vatten har gett Vatten & Miljöbyrån i uppdrag att utreda hur en enkel och rättvis dagvattentaxa som stödjer hållbar dagvattenhantering kan se ut. Utav...

SVT uppmärksammar problemet med mikroplaster från konstgräsplaner

I måndags morse (23 januari) var artikeln Fotbollsplanen kan vara tickande miljöbomb den mest lästa på SVT Hallands lokalsida. Problematiken med konstgräsplaner som källa till mikroplaster...

Dagvattentaxan som styrmedel. Reportage SVU forskningskonferens 2016

Detta är ett fördjupat reportage från en av föreläsningarna på Svenskt Vatten konferens "Forskning och Innovation för hållbar dagvattenhantering" från 30 nov 2016. ______________________________________________________________ Maria Eklund från...

Förtätning av staden är inte lönsamt

Det menar Bengt Persson, landskapsarkitekt och samverkanslektor på SLU. Han ger exempel från förtätningsprojekt i  två skånska kommuner. Slutsatsen är att dessa projekt tar...

Avlopp och politik

Oavsett om man har enskilt VA eller kommunal anslutning så finns det kostnader kopplade till båda sätten att få fram dricksvatten och forsla bort...

Små enskilda avlopp – vad kostar det? Mall för husägare från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har satt ihop två mallar, där husägare kan fylla i kostnader för anläggning av sitt avlopp plus driftskostnader.

Senaste artiklarna