Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Vattenmättad, dämd infiltration

Vid avloppsinventering upptäcker vi ibland att det står vatten i fördelningsbrunn och i infiltrationens luftningsrör. Hur påverkar detta reningen av fosfor? Enligt gamla allmänna...

Luktolägenhet från markbädd

Vilken erfarenhet har ni angående skyddsavstånd för luktolägenhet från en markbädd? En enskild avloppsanläggning kan ge ifrån sig en viss lukt, särskilt alldeles invid slamavskiljaren....

Reningsteknik för vattenskyddsområde

I vår kommun finns relativt många djupborrade vattentäkter och flertalet nygjorda vattenskyddsområden som är indelade i primär, sekundär och tertiär zon. Vi har kommit...

Risker med högt pH från fosforfilter?

Jag har flera frågor angående fosforfällor, som använder sig av Nordkalks filtermassa efter markbäddar. I vår kommun har vi börjat att kräva extra fosforrening...

Lutning på hela infiltrationsbädden

Angående lutning på infiltrationsbädd: Det händer att man vid slutbesiktning får veta att hela bädden är lagd i lutning och inte bara spridningsledningen. I...

Tvättning av makadam

Jag undrar om någon vet vilket gränsvärde som gäller för tvättad makadam? Har fått höra att om krossat material 16-32 har ett värde på...

Räcker det att ta prov på utgående vatten?

Frågan gäller provtagning och bedömning av fosforreduktion. I bilaga 5 i handbok 2008:3 till de allmänna råden står bl a följande: ”Sammansättningen på och...

Efterpolering minireningsverk

I vår kommun är det sällan möjligt med infiltration och mindre markbäddar rekommenderas därför av minireningsverkstillverkare som efterpolering för att uppnå badvattenkvalitet på utgående...

Vilka bestämmelser finns för ”förbud mot fortsatt utsläpp”?

I vår kommun ska vi snart börja ställa krav på åtgärder av dåliga enskilda avlopp. Innan dess känns det väldigt viktigt att ha rett ut...

Frågor angående minireningsverk med fasta filter

Hur ser teknikexperterna på reningsförmågan hos minireningsverk, typ Ecobox F3, med fasta filter? Vilka faktorer bör kommunerna tänka på när/om tillstånd ges för...

Senaste artiklarna