Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Räcker det att ta prov på utgående vatten?

Frågan gäller provtagning och bedömning av fosforreduktion. I bilaga 5 i handbok 2008:3 till de allmänna råden står bl a följande: ”Sammansättningen på och...

Efterpolering minireningsverk

I vår kommun är det sällan möjligt med infiltration och mindre markbäddar rekommenderas därför av minireningsverkstillverkare som efterpolering för att uppnå badvattenkvalitet på utgående...

Vilka bestämmelser finns för ”förbud mot fortsatt utsläpp”?

I vår kommun ska vi snart börja ställa krav på åtgärder av dåliga enskilda avlopp. Innan dess känns det väldigt viktigt att ha rett ut...

Frågor angående minireningsverk med fasta filter

Hur ser teknikexperterna på reningsförmågan hos minireningsverk, typ Ecobox F3, med fasta filter? Vilka faktorer bör kommunerna tänka på när/om tillstånd ges för...

Biorock – utlåtande av JTI angående dokumentation

JTI har tittat igenom den dokumentation angående utvärdering enligt EU-standarden EN 12566-3 som finns om "minireningsverket" Biorock. JTI har gjort ett utlåtande till Kungsbacka kommun...

Fosforadsorption i infiltrationsanläggningar

Vår expert Peter Nilsson, VA-teknik och Vattenvård, har skrivit en redogörelse för fosforadsorption i mark. Ladda ner texten nedan. Det är alltid den enskilda myndigheten...

Kan man skriva råd istället för föreläggande?

Ofta skriver tillsynsmyndigheterna råd istället för förelägganden. Men vad har råden egentligen för juridisk status? Jonas Christensen reder ut begreppen och kommenterar ett aktuellt...

Krävs det tillstånd för torra toaletter?

Olika typer av alternativa toaletter blir allt vanligare, men vilka kräver tillstånd och vilka kräver anmälan? Jonas Christensen reder ut begreppen om torrtoaletter, toaletter...

Senaste artiklarna