Start Taggar PBL

Tagg: PBL

Prövning enligt PBL eller FMH?

Nybyggnad på landet, inlämnas ansökan om förhandsbesked enligt PBL. Remiss till MK för VA-utredning. Inkommer med förslag att samla allt avloppsvatten i en sluten...

Förenklad hantering av förhandsbesked

En följdfråga med anledning av inlägg "Prövning enligt PBL eller FMH". Jag har länge funderat på hur man på ett bra och enkelt sätt...

Krav på avlopp vid ombyggnation

Jag undrar om det finns möjlighet att ställa krav på avloppsanläggning i och med att någon söker bygglov för ombyggnation, exempelvis för att bygga...

WC i strid med detaljplan

Från en fastighetsägare i ett område med fritidshus där det i detaljplanen står att endast torra toalettlösningar ska användas har vi nu fått in...

Strandskyddsdispens

Angående Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser och VA-anläggningar. Är miljöbalkens 7 kap 16§, pkt 4 och 5 alltid tillämpliga på anordningar för ett enskilt avlopp inom strandskyddsområde? Det...

Bygglov för ersättningsbyggnader

Nära inpå tätorten finns det ett område med ca 30 stycken fritidshus och permanenthus. Ca 20 av fastigheterna har godkända avlopp. Avloppen är godkända...

Underlag för förhandsbesked

I skriften; ”Planera vatten och avlopp – vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till”, står det bl a om hur...

Kan man ställa krav på kretslopp?

Kan man ställa krav på kretsloppsanpassning av avloppet i en detaljplan? Finns det exempel på att kommuner ställer sådan krav? I princip ska det vara...

Senaste artiklarna