Start Taggar Prövning

Tagg: Prövning

Fördjupat expertsvar om kretsloppskrav på små avlopp och kommunala policydokument

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Jonas Christensen om Tanums beslut om att inte ställa kretsloppskrav på små avlopp

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Lösenordsskyddad: Kurswebb Juridik och teknik för små avlopp

Här samlar vi underlag och referensmaterial till utbildningen Juridik och teknik för små avlopp, den 14-15 november 2017 i UppsalaTvå utbildningsdagar med tre experter...

Avloppsansökan på plats som eventuellt ska bli vattenskyddsområde

Vi har fått in en avloppsansökan om att installera en avloppsanläggning, slamavskiljare med biomoduler. Fastigheten ligger inom ett tillrinningsområde för en kommunal grundvattentäkt för...
video

8 steg till nytt avlopp

Här får du kortfattad genomgång hur det går till att skaffa ett nytt avlopp. Rasmus Ahlm och Anna Levin vid Ystad-Österlenregionens miljöförbund berättar vad som...

Otjänligt vatten i dricksvattenbrunnen – hur påverkar det tillståndsprövningen för avloppet?

Vad gäller vid tillståndsprövning av ett enskilt avlopp när fastighetens vattenbrunn har otjänligt vatten? Vi har fått in två ansökningar där fastighetsägarna tar sitt...

Fotodokumentation av en avloppsanläggning – hur skriva bra villkor?

Vi har diskuterat denna fråga i vår lilla kommuns avloppsgrupp, utan att egentligen känna oss trygga i vad vi kommit fram till. Därför vill...

Kan kommunen neka förhandsbesked för att en privat VA-samfällighet nekar anslutning?

Kan miljö- och byggnadsnämnden ge ett negativt förhandsbesked för en villa utifrån att den sökande inte får lov att ansluta till en privat VA-samfällighet?...

Vad innebär det att vi inte får efterfråga andra resultat än CE-märkta produkters prestandadeklaration?

Boverket och Havs- och vattenmyndigheten har uppmärksammat att alla miljökontor och länsstyrelser måste beakta EU-lagstiftning om byggprodukter vid handläggning. I ett brev till alla...

Kan vi godkänna en dålig placering av avloppet om fastighetsägaren är med på att...

Vi har en fråga angående ansvar kring beslut. Vi har två liknande fall men lite olika förutsättningar, den ena hävdar att han aldrig dricker...

Senaste artiklarna