Hur ska vi tänka vid ansökan om avlopp när det finns obebyggda tomter nedströms?

Miljöjurist Jonas Christensen resonerar kring situationen när en ansökan om enskilt avlopp kommer in och det finns obebyggda tomter nedströms. Han menar att det är "först till kvarn" som gäller, men att fastighetsägaren ska ta hänsyn till de andra fastigheternas förutsättningar, om det är möjligt. Jonas lyfter även att det finns rättspraxis som säger att kommunen har rätt att neka tillstånd redan vid första avloppet, om fler anläggningar riskerar att skapa problem.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.