Start Taggar VA-guiden

Tagg: VA-guiden

Anpassa ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”

Antingen kan kommunen själv eller vi på VA-guiden göra ändringar. Många kommuner skickar ut checklistan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?" till sina...

Är du vår nya redaktör?

Tycker du det är intressant med VA-planering och små avlopp? Vill du bli en expert, ha koll på branschen och förmedla kunskap? Mer om tjänsten...

VA-planering på Vatten Avlopp Kretslopp

Sammanfattning från VA-planerings seminariet Norrköping 16-17:e mars 2017 I år fick vi höra många bra föredrag på VA-planeringsseminariet. Konferensens tema var hållbar VA-teknik för stad och...

Senaste Medlemsnytt

Så här såg senaste Medlemsnytt ut. Kontakta Emmelie om du inte fått det.

Rekrytera via VA-guiden

VA-guiden har sedan starten strävat efter att göra arbetslivet lättare för VA-Sverige genom sina guider Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden. Nästa steg i utvecklingen är...

Workshop 8:e nov om GA för VA

VA-guiden bjuder in särskilt intresserade tjänstepersoner på kommuner, lantmäterimyndigheter och Länsstyrelser i hela landet till en heldags workshop om gemensamhetsanläggningar för VA. Deltagarantalet är...

Inbjudan nätverksträff: Små avlopp i kretslopp 4 oktober

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om Små avlopp i kretslopp vars syfte är sprida erfarenheter. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp. Kom till...

Inbjudan nätverksträff: VA-rådgivning 15 september

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om VA-rådgivning vars syfte är sprida erfarenheterna av VA-rådgivning. Deltagandet på nätverksträffen är kostnadsfritt. Projektet finansieras Hav- och...

Konsumentperspektivet lyftes på dialogmöte 2015

Under hösten bjöd Avloppsguidens användarförening och VA-guiden in nationella myndigheter till dialog om konsumentperspektivet på små avlopp. Träffen hölls i Stockholm 29/9. Utöver representanter...

Medlemsmöte, Göteborg 2012

Bakgrunden till medlemsmötet är att ni kommuner ska få möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och få nya kontakter och få inblick i andra kommunernas pågående...

Senaste artiklarna