Start Taggar VA-guiden

Tagg: VA-guiden

Gemensamhetsanläggningar för VA

VA-guiden bjuder in till en dag med grundläggande utbildning i VA-teknik för lantmätare respektive i Anläggningslagen och gemensamhetsanläggningar för kommuner. Utgångspunkten är de två...

Intro till de nya sidorna

Välkommen till VA-guidens nya webb! VA-guidens sidor om små avlopp är för dig som arbetar med små avlopp. En del av innehållet är öppet...

Är du vår nya redaktör?

Tycker du det är intressant med VA-planering och små avlopp? Vill du bli en expert, ha koll på branschen och förmedla kunskap? Sök tjänsten...

Anpassa ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”

Antingen kan kommunen själv eller vi på VA-guiden göra ändringar. Många kommuner skickar ut checklistan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?" till sina...

Är du vår nya redaktör?

Tycker du det är intressant med VA-planering och små avlopp? Vill du bli en expert, ha koll på branschen och förmedla kunskap? Mer om tjänsten...

VA-planering på Vatten Avlopp Kretslopp

Sammanfattning från VA-planerings seminariet Norrköping 16-17:e mars 2017 I år fick vi höra många bra föredrag på VA-planeringsseminariet. Konferensens tema var hållbar VA-teknik för stad och...

Senaste Medlemsnytt

Så här såg senaste Medlemsnytt ut. Kontakta Emmelie om du inte fått det.

Rekrytera via VA-guiden

VA-guiden har sedan starten strävat efter att göra arbetslivet lättare för VA-Sverige genom sina guider Avloppsguiden, Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden. Nästa steg i utvecklingen är...

Workshop 8:e nov om GA för VA

VA-guiden bjuder in särskilt intresserade tjänstepersoner på kommuner, lantmäterimyndigheter och Länsstyrelser i hela landet till en heldags workshop om gemensamhetsanläggningar för VA. Deltagarantalet är...

Inbjudan nätverksträff: Små avlopp i kretslopp 4 oktober

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om Små avlopp i kretslopp vars syfte är sprida erfarenheter. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp. Kom till...

Senaste artiklarna