Boverkets vägledning om dagvatten klar

    BoverketNu har Boverket presenterat sin vägledning om dagvatten i detaljplaner. Det finns nu ett bättre stöd för vilka regleringar av dagvatten som kan göras med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL). Mycket av vägledningen handlar om ansvarsfördelning för dagvatten.
    Läs vägledningen om dagvatten i detaljplaner i PBL kunskapsbanken
    Se webbseminariet i efterhand
    Läs Dagvattenguidens sammanfattning av webbseminariet (endast för medlemmar)