Se användarföreningens nya styrelse och tankar om arbetet 2015

Den 18 mars höll Avloppsguidens användarförening årsmöte med studiebesök och föreläsning i Uponors fabrik i Fristad utanför Borås. Två nya styrelseledamöter valdes, nedan presenteras även styrelsens tankar inför arbetet under 2015.

Styrelsens tankar om inriktning på arbetet under 2015:
  • Viktigt att inte bara fokusera på att öka åtgärdstakten – det ska bli bra också
  • Allt måste inte lagstiftas – dialog och överenskommelser kan också vara en väg som leder till förändring och förbättring
  • Skruva på förbättringsprocessen – ökad tillsyn och ökat stöd till fastighetsägare/ verksamhetsutövare
  • Finslipa samarbetet inom kommunen
  • Lyfta kretsloppsfrågor
  • Aktiviteter som ökar kunskap

Årsmötesprotokoll och alla bilagor finns längre ner på användarföreningens sida.

Jätteavloppsrör med inspektörer i Uponors fabrik. Foto: Cia Holmberg

Projektansökningar
Användarföreningens styrelse skickade in två projektansökningar till HaV i mars, men tyvärr fick man inga pengar denna gång:

  • Kunskap i fokus för renare avlopp – mål var bl a att i samarbete med Driftsassistansen, Östfold, Norge ta fram ett utbildningskoncept med kursplan och handbok avsett för utbildning av servicepersonal.
  • Vägledning till kommuner, underlag för tillstånd och villkor för avloppsanläggningar där service krävs. I detta projektet var målet att ta fram vägledning för tillsynsmyndigheten när det kommer till tillstånd och villkor av avloppsanläggningar där service förekommer.

Läs mer
Ida Sylwans presentation från dagen